Bay cùng Jetstar Pacific giữa Hà Nội và Vinh, Giá chỉ từ 240.000 Đồng