Chương trình khuyến mãi các chặng bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Buôn Mê Thuột của Jetstar