Đi máy bay nội địa cần những giấy tờ gì?

Với các chuyến bay nội địa trong nước thì các thủ tục đi máy bay khác nhau, và khác với các thủ tục đi máy bay quốc tế. Vậy Đi máy bay nội địa cần những giấy tờ gì?