Khuyến mại giảm giá đến 40%/vé.

jetstar-khuyen-mai

Khuyến mại mừng sinh nhật lần thứ 6 của Jetstar Pacific!

GIẢM GIÁ ĐẾN 40%, CHỈ CÒN TỪ 288.000 ĐỒNG

Chương trình được bắt đầu vào lúc 09:00 Thứ 2 ngày 26/05/14 và sẽ kết thúc vào lúc 23:59 Thứ 7, ngày 31/05/14.

Liên hệ Hanoi Tourism để đặt vé ngay bây giờ.

Điểm khởi hành Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 388000
Hà Nội   Đà Nẵng 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 500000
Buôn Ma Thuột   Vinh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 588000
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 688000
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 6 Aug -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 718000
Darwin   Tp.Hồ Chí Minh 6 Aug -
18 Sep 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 1936956
Melbourne (Tullamarine)   Tp.Hồ Chí Minh 6 Aug -
11 Sep 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 4285988
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 12 Aug -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 1692493
Bali (Denpasar)   Tp.Hồ Chí Minh 12 Aug -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 2219271
Manila   Tp.Hồ Chí Minh 2 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 2891335
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 288000
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 288000
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 388000
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 400000
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 688000
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 688000
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 688000
Darwin   Tp.Hồ Chí Minh 14 Oct -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 1936956
Melbourne (Tullamarine)   Tp.Hồ Chí Minh 15 Oct -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 4285988
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 14 Jan -
12 Feb 2015
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 718000
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 14 Jan -
12 Feb 2015
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 1692493
Bali (Denpasar)   Tp.Hồ Chí Minh 14 Jan -
12 Feb 2015
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 2219271
Manila   Tp.Hồ Chí Minh 14 Jan -
12 Feb 2015
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 2891335
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 6 Aug -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 718000
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 14 Jan -
12 Feb 2015
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 718000
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 400000
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 288000
Tp.Hồ Chí Minh   Melbourne (Tullamarine) 6 Aug -
11 Sep 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 4285988
Tp.Hồ Chí Minh   Melbourne (Tullamarine) 15 Oct -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 4285988
Tp.Hồ Chí Minh   Manila 2 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 2891335
Tp.Hồ Chí Minh   Manila 14 Jan -
12 Feb 2015
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 2891335
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 12 Aug -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 1692493
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 14 Jan -
12 Feb 2015
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 1692493
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 688000
Đà Nẵng   Hà Nội 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 500000
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 688000
Tp.Hồ Chí Minh   Darwin 6 Aug -
18 Sep 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 1936956
Tp.Hồ Chí Minh   Darwin 14 Oct -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 1936956
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 288000
Vinh   Buôn Ma Thuột 9 Sep -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 588000
Tp.Hồ Chí Minh   Bali (Denpasar) 12 Aug -
23 Oct 2014
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 2219271
Tp.Hồ Chí Minh   Bali (Denpasar) 14 Jan -
12 Feb 2015
23:59
31/5/14
Mừng sinh nhật lần thứ 6 Starter 2219271

Jetstar khuyến mại mua 1 tặng 1

jettar111111

Jetstar miễn phí cho người cùng bay

Liên hệ Hanoi Tourism để đặt vé ngay!

Chương trình được bắt đầu vào lúc 14:00 Thứ 5 ngày 22/05/14 và sẽ kết thúc vào lúc 23:59 Chủ nhật ngày 25/05/14. Hãy nhanh tay mua ngay giá rẻ trước khi vé được bán hết.

Giá khuyến mại bao gồm loại giá Starter^ chưa bao gồm Hành lý ký gửi. Bạn cũng có thể trả thêm từ 130.000 đồng đến 370.000 đồng để mua thêm từ 15kg đến 40kg Hành lý ký gửi.

Mức giá khuyến mại sẽ được hiển thị để bán với giá cho 2 người chỉ bằng mức giá Starter thấp nhất cho 1 người đang mở bán. Chỗ phải được đặt theo cặp chẵn số người (tối đa 8 người một đặt chỗ).

Điểm khởi hành Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 450.000Cho 2 người
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 990.000Cho 2 người
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 990.000Cho 2 người
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 450.000Cho 2 người
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 450.000Cho 2 người
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 450.000Cho 2 người
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 550.000Cho 2 người
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 990.000Cho 2 người
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 990.000Cho 2 người
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 990.000Cho 2 người
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 990.000Cho 2 người
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 09/09/14-
23/10/14
23:59
25/5/14
Miễn phí cho người cùng bay! Starter 550.000Cho 2 người

Giá vé một chặng, chưa bao gồm thuế, phí. Giá vé phụ thuộc tình trạng chỗ của chuyến bay và chỉ mở bán cho một số chuyến bay và ngày bay. Vé không được hoàn, hạn chế thay đổi, nếu thay đổi phải đóng phí. ^Không bao gồm Hành lý ký gửi. Các tiêu chuẩn về trọng lượng và kích thước của Hành lý xách tay sẽ được áp dụng nghiêm ngặt. Hành khách mang Hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi và phải đóng phí. Khai thác bởi Jetstar Pacific. Điều lệ vận chuyển của Jetstar Pacific được áp dụng.

Jetstar khuyến mại 288.000đ

Jetstar khuyến mại 288.000đ

Jetstar khuyến mại 288.000đ

Từ ngày 17/3, Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã tung ra chương trình bán vé máy bay giá rẻ trên nhiều đường bay nội địa Việt Nam.

Theo hãng này, mức giá trong chương trình chỉ từ 288 nghìn đồng/chặng, được mở bán trong 8 ngày liên tục nhằm phục vụ nhu cầu cho những hành khách có kế hoạch đi lại sớm trong mùa hè 2014.

Chương trình này được thực hiện từ 10 giờ ngày thứ Hai, 17/3 đến 18 giờ ngày 24/3 tại trang web của hãng này, và áp dụng cho các hình thức thanh toán trực tuyến.

Cụ thể, giá vé máy bay chỉ từ 288 nghìn đồng/chặng được mở trên các đường bay du lịch giữa Tp.Hồ Chí Minh và Nha Trang, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột. Đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng từ 388 nghìn đồng/chặng. Các đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh có giá từ 688 nghìn đồng/chặng.

Vé do hệ thống máy tính tự động phân phối trên các chuyến bay khởi hành trong các giai đoạn từ 8/5 – 21/5, 19/8 – 27/8, 9/9 – 23/10/2014.

Ngoài ra chương trình này cũng áp dụng cho các chuyến bay giữa Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột giai đoạn từ 1/4 – 23/4, giữa Tp.Hồ Chí Minh – Phú Quốc từ 8/4 – 23/4.

Jetstar Pacific cũng cho biết, hành khách đi lại giữa Tp.Hồ Chí Minh – Singapore cũng có cơ hội mua vé giá rẻ chỉ 800 nghìn đồng/chặng, khởi hành từ 9/9 – 24/10 do Jetstar Group thực hiện theo chương trình khuyến mại này.

Thông tin chi tiết Jetstar khuyến mại 288.000đ

Chặng bay

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Giá Starter^ khuyến mại

 Tp.Hồ Chí Minh – Nha Trang

Từ 01/04/2014 đến 23/04/2014

Từ 08/05/2014 đến 21/05/2014

Từ 19/08/2014 đến 27/08/2014

Từ 09/09/2014 đến 23/10/2014

288.000 đồng

 Tp.Hồ Chí Minh – Phú Quốc

Từ 08/04/2014 đến 23/04/2014

Từ 08/05/2014 đến 21/05/2014

Từ 19/08/2014 đến 27/08/2014

Từ 09/09/2014 đến 23/10/2014

288.000 đồng

 Tp.Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột

Từ 01/04/2014 đến 23/04/2014

Từ 08/05/2014 đến 21/05/2014

Từ 19/08/2014 đến 27/08/2014

Từ 09/09/2014 đến 23/10/2014

288.000 đồng

 Tp.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

Từ 08/05/2014 đến 21/05/2014

Từ 19/08/2014 đến 27/08/2014

Từ 09/09/2014 đến 23/10/2014

388.000 đồng

 Hà  Nội – Đà Nẵng

Từ 08/05/2014 đến 21/05/2014

Từ 19/08/2014 đến 27/08/2014

Từ 09/09/2014 đến 23/10/2014

388.000 đồng

 Tp.Hồ Chí Minh- Vinh

Từ 01/04/2014 đến 23/04/2014

Từ 08/05/2014 đến 21/05/2014

Từ 19/08/2014 đến 27/08/2014

Từ 09/09/2014 đến 23/10/2014

688.000 đồng

 Tp.Hồ Chí Minh- Hải Phòng

Từ 01/04/2014 đến 23/04/2014

Từ 08/05/2014 đến 21/05/2014

Từ 19/08/2014 đến 27/08/2014

Từ 09/09/2014 đến 23/10/2014

688.000 đồng

 Tp.Hồ Chí Minh- Hà Nội

Từ 01/04/2014 đến 23/04/2014

Từ 08/05/2014 đến 21/05/2014

Từ 19/08/2014 đến 27/08/2014

Từ 09/09/2014 đến 23/10/2014

688.000 đồng

 Tp.Hồ Chí Minh – Singapore

Từ 09/09/2014 đến 24/10/2014

800.000 đồng

 Jetstar khuyến mại 288.000đ

Jetstar khuyến mại 500 vé giá 0đ

Jetstar khuyen mai ve 0 d

Jetstar khuyến mại vé giá 0đ

Ngay phút đầu tiên của thời khắc giao thừa Tết năm nay, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific bán 500 chỗ ngồi miễn phí trên các chuyến bay nội địa.

Vé chỉ được bán qua trang web Jetstar.com từ 0h đêm giao thừa Giáp Ngọ 2014 cho đến khi bán hết. Toàn bộ vé này giá 0 đồng, miễn phí tất cả các loại thuế và phí, cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 15/9 đến ngày 27/10.

Theo ước tính của Jetstar Pacific, lượng người truy cập để mua vé miễn phí rất lớn nên khuyến cáo người có nhu cầu mua phải truy cập nhanh ngay từ phút đầu tiên.

Đây là lần tiên một hãng máy bay bán vé với giá 0 đồng tại Việt Nam. Hãng hàng không này tặng quà lì xì cho tất cả hành khách bay cùng Jetstar Pacific vào ngày mùng một Tết, tức 14/2.

Jetstar khuyến mại 199.000đ

Jetstar khuyen mai 199.000

Jetstar khuyến mại 199.000đ

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific tiếp tục chương trình mở bán vé máy bay giá rẻ, siêu khuyến mại Thứ Sáu hàng tuần với việc tung ra giá vé cực sốc, chỉ từ 199000 đến 419.000 và điều đặc biệt là chương trình không chỉ kéo dài từ 14h đến 17h mà còn kéo dài tới tận 4 ngày. Việc kéo dài thời gian khuyến mại này được xem là bước tiến mới của Jetstar cho các chương trình khuyến mại kế tiếp, và mở ra cơ hội thật sự cho khách hàng có thể mua được vé máy bay khuyến mại dễ dàng hơn và không lo bị quá tải nghẽn mạng do lượng khách truy cập quá lớn trong một thời gian ngắn.

Ghi chú:

Các mức giá vé là giá một chiều, không bao gồm các loại thuế, phí và phụ thuộc tình trạng chỗ của chuyến bay cũng như chỉ áp dụng cho một số chuyến bay và ngày bay. Vé không được hoàn. Hạn chế thay đổi. Nếu thay đổi phải đóng phí

Loại giá Starter không bao gồm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước. Quý khách cũng có thể mua thêm từ 15kg cho đến 40kg tiêu chuẩn Hành lý ký gửi. Hơn nữa, Quý khách có thể mua thêm tiêu chuẩn Hành lý ký gửi cho từng khách, từng chặng bay với cùng một đặt chỗ!. Các quy định về trọng lượng và kích thước của hành lý xách tay sẽ được áp dụng nghiêm ngặt. Hành khách mang hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi hành lý và phải đóng phí.

Điểm khởi hành Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 14/01 -
30/01/2014
17:00
03/01/2014
Thứ sáu siêu khuyến mại
Starter 199000
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 14/01 -
30/01/2014
17:00
03/01/2014
Thứ sáu siêu khuyến mại
Starter 199000
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 14/01 -
30/01/2014
17:00
03/01/2014
Thứ sáu siêu khuyến mại
Starter 299000
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 320000
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 370000
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 370000
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 370000
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 370000
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 370000
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 370000
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 14/01 -
30/01/2014
17:00
03/01/2014
Thứ sáu siêu khuyến mại
Starter 399000
Đà Nẵng Hà Nội 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 470000
Hà Nội Đà Nẵng 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 470000
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 470000
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 710000
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 770000
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 770000
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 770000
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ
Starter 870000
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 12/12/2013 -
14/3/2014
Kết thúc khi bán hết chỗ Thêm máy bay, rinh ngay vé rẻ Starter 870000