Kích thước vali xách tay lên máy bay

Bạn đang chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới và cân nhắc về việc lựa chọn kích thước vali xách tay lên máy bay như thế nào cho phù hợp?