Sân bay Cát Bi Hải Phòng đi vào hoạt động sau sửa chữa